Design som kräver pilar

I Stockholm har vi fått nya spärrar i tunnelbanans entréer. De nya spärrarna är sinnebilden av dålig design med knasigt placerade kortläsare. Många resenärer förstår inte var man ska placera sitt kort när de ska passera genom spärren.

Vid flera tillfällen har det hänt att någon har råkat dra sitt kort på höger sida av apparaten, det vill säga sidan närmast den bemannade spärren. När man drar där öppnas dörrarna istället på vänstra sidan. Och eftersom kortet redan använts en gång blir det tillfälligt inaktiverat varpå det krävs hjälp av spärrvakten för att komma igenom.

Det här skapar onödig efterfrågan.

För att förhindra att situationen uppstår är det vanligt att någon har klistrat på förklarande pilar på kortläsaren. Här borde man ha reagerat. 

Tjänstedesign handlar mycket om att se världen genom användarens ögon. I fall som de här kan man knappast ha designat resenärsupplevelsen tillsammans med riktiga användare.

SL-spärr med två kortläsare på höger sida och påklistrade pilar som visar på vilken sida av spärren respektive kortläsare hör till.

Och det stannar inte vid SL:s spärrar. Här är fler pilar som jag har stött på under den senaste tiden. Man kan undra om tillverkarna någonsin får veta att deras produkter kräver pilanpassning när de möter verkligheten.

Här har man klistrat på lappar med Tryck här så man ska förstå var man ska klicka för att få väntelapp för recept.

Apparaten för könummerlappar på Apoteket.

Lägg också märke till hur knappen för synsvaga dessutom är extra svår att läsa, både på grund av den svaga kontrasten och klisterlappen med punktskrift som sitter ovanpå.

Biljettläsaren på flygbussen har försetts med en stor pil nedåt så kunderna ska förstå var de ska blippa sin biljett.

Biljettläsaren på flygbussen.

Kölappsapparaten för provtagning på Karolinska behöver en påklistrad pil som pekar på en blå ruta med ordet provtagning eftersom ingen förstår var man trycker. Dessutom har man täckt över något annat i nederkant med en svartmålad klisterremsa.

Kölappsapparat i väntrummet för provtagning.

Man har målat

I den här butiken verkar kunderna haft svårt att veta var de ska gå in och ut.

Annonser